reditel

Mgr. David Tichý

Ředitel školy

Vyučované předměty: IKT

e-mail reditel@gymcaslav.cz

zastupkyne

RNDr. Ivana Rýparová

Zástupkyně ředitele

Vyučované předměty: MAT, IKT, DEG

e-mail ryparova@gymcaslav.cz

zastupce

Mgr. Kamil Navrátil

Zástupce ředitele

Vyučované předměty: NEJ

e-mail navratil@gymcaslav.cz