reditel

Mgr. David Tichý

Ředitel školy

Vyučované předměty: IKT

reditel@gymcaslav.cz

zastupkyne

RNDr. Ivana Rýparová

Zástupkyně ředitele

Vyučované předměty: MAT, IKT, DEG

ryparova@gymcaslav.cz

zastupce

Mgr. Kamil Navrátil

Zástupce ředitele

Vyučované předměty: NEJ

navratil@gymcaslav.cz